Free Pure APK Premium Blogger Template - Giao diện web tải game
Pure APK Premium Blogger Template là một theme blogger blogspot mượt mà, đáp ứng và cao cấp. Nếu bạn đang chạy một trang web chia sẻ APK với nền tảng blogger, Pure APK là lựa chọn tốt nhất dành cho bạn.

No shorten link download ADS (không chèn rút gọn link)
Removed Footer Credit (loại bỏ bản quyền chân trang)
Removed Encrypted Scripts (giải mã javascript)

Demo/preview


Template Features

Responsive True
Mobile Friendly True
Google PageSpeed Insights True
Schema (BlogPosting) True
Fast Loading True
SEO Friendly True
Adsens Ready True
Numbered Page Navigation True
Featured Apps Widget True
Featured Game Widget True
Recent Posts Widget True
Breadcrumbs True
Google Play and Download Buttons True
Screenshot Slider True
Social Share Buttons True
Well Documentation True
Mới hơn Cũ hơn