Code Day Roi Blogger Template

Code Đây Rồi là mẫu mới có giao diện đẹp, tốc độ tải trang nhanh, dữ liệu có cấu trúc đầy đủ, bố cục tiện ích gọn gàng dễ dàng cài đặt không phải can thiệp quá nhiều vào theme, banner quảng cáo đầu trang, bên phải sidebar,...TÍNH NĂNG GIAO DIỆN:

Tính năngTest
LayoutVersion 1
WidgetVersion 1
ReponsiveCheck
Mobile FriendlyCheck
404 PageCheck
SearchTrue
Share ButtonTrue
Back To TopTrue
Related PostsTrue
BreadcrumbsTrue
Featued Post WidgetTrue
Popular Posts WidgetTrue
Banner Ads WidgetTrue
Mới hơn Cũ hơn