Code Forum Wap4 MBlogBB làm diễn đàn

 Đây là code forum wap 4 dựa trên nền code blog triky.ga.

- Style mặc định gần giống với ovigame.

- Về chức năng của thành viên thì có thêm 1 style tùy chọn nữa gần giống với modjohn.

- Chức năng như 1 forum thông thường: thông báo, tin nhắn, đăng nhập, đăng xuất, đăng kí, chuyên mục...

- Cấp bậc búa rìu, điểm tín nhiệm (BQT like mới được cộng điểm), tên cấp bậc ha.

- Hệ thống giải trí cho thành viên: nhận quà hằng ngày, mua vip, pro, nông trại (@tuankill), đào vàng, đập trứng, ngân hàng, color switch (@poker)...

- Chatbox autoload (có thể thay đổi thành chat thường ở Admin CP)

- Hoạt động gần đây ở trang chủ

- Một số tiện ích như là: tool chuyển kí tự sang mã hóa md5 (@poker), giải pt bậc hai, lấy ảnh nhân vật avatar/ninjaschool, rút gọn link (@dat2013), chụp màn hình wap/web...


Một số hình ảnh:
Hướng dẫn sử dụng: Trong tệp nén, và vào custom data tạo thêm 1 entry có nội dung như sau:


Entry:

tb_chu_de_moi{codeBox}

Data:

[]{codeBox}

Download: Mblogbb.zip

Code bởi @Trum

Mới hơn Cũ hơn