PornHub Blogger Template Responsive

Template Description


PornHub Blogger Template là một giao diện blogspot dành cho trang web video và hình ảnh chuyên nghiệp. Với giao diện responsive, vì vậy nó tương thích với mọi thiết bị như máy tính, điện thoại thông minh với mọi kích thước màn hình. Giao diện của chủ đề này được thiết kế giống với giao diện của PornHub. Các tiện ích mà template này mang lại bao gồm Menu điều hướng trang, vị trí đặt quảng cáo tiện lợi, dễ dàng chia sẻ bài viết lên các mạng xã hội, có menu thả xuống, giao diện 2 Cột responsive. Mẫu theme blogger này tải nhanh, rất có lợi cho SEO. Template của chúng tôi tương thích mọi trình duyệt phổ biến hiện nay như Chrome, Edge...

Template Features


Layout Version 3
Widget Version 2
Remove Credit Footer True
Reponsive Check
Mobile Friendly Check
404 Page Check
Search True
Related Post True
Label Widget True
Breadcrumbs True
Back To Top True
Share Button True
Follow By Email Widget True
Featued Post Widget True
Popular Posts Widget True
Banner Ads Widget True

Free Download


Thanks for visit.

Mới hơn Cũ hơn